หน้าแรก » กิจกรรม » ถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ "สับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภค"

 
 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563
 
      นางสาวอารยา  ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา  ไกลอินทรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ร่วมกับทีมที่ปรึกษา บริษัท เวิร์คพริ้นท์ จำกัด ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ "สับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภค" โดยใช้กรดแอสคอร์บิด (วิตามินซี) เป็นสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในสับปะรดตัดแต่งพร้อมบริโภค และยืดอายุสับปะรดตัดแต่งได้นานยิ่งขึ้น ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับกลุ่มเครือข่ายสับปะรดสยามโกลด์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
เปิดอ่าน : 2200 ครั้ง
ลงเมื่อ : 06 ส.ค. 63 | 10:43 น.
 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด