หน้าแรก » กิจกรรม » ถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ "พุดดิ้งสับปะรด"

 
 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 
     นางสาวอารยา  ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา  ไกลอินทรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ร่วมกับทีมที่ปรึกษา บริษัท เวิร์คพริ้นท์ จำกัด ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ "พุดดิ้งสับปะรด" ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองปุหลก   ตำบลบ่อนอก  อำเภอเมือง   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
เปิดอ่าน : 2073 ครั้ง
ลงเมื่อ : 06 ส.ค. 63 | 11:21 น.
 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด