หน้าแรก » กิจกรรม » ถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ "คุกกี้สับปะรด"

 
 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 
               นางสาวอารยา  ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวศิโรวัลลิ์ หนูกลึง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวกาญจนา  ไกลอินทรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ร่วมกับทีมที่ปรึกษา บริษัท เวิร์คพริ้นท์ จำกัด ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ "คุกกี้สับปะรด" ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว   ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
เปิดอ่าน : 2034 ครั้ง
ลงเมื่อ : 06 ส.ค. 63 | 11:21 น.
 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด