หน้าแรก » กิจกรรม » ถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ "น้ำต้มส้มสับปะรด"

 
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
 
          นางสาวอารยา  ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวศิโรวัลลิ์ หนูกลึง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวกาญจนา  ไกลอินทรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ร่วมกับทีมที่ปรึกษา บริษัท เวิร์คพริ้นท์ จำกัด ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ "น้ำต้มส้มสับปะรด" ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บริษัท เพิ่มทรัพย์บุญทวี จำกัด  ตำบล สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
ModulesUser/home/GRPActivity/LR630196-1596618255.jpg
 
เปิดอ่าน : 2078 ครั้ง
ลงเมื่อ : 06 ส.ค. 63 | 11:21 น.
 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด