หน้าแรก » กิจกรรม » โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม

 
 
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ทีมที่ปรึกษา บริษัท เวิร์คพริ้นท์  จำกัด จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด หลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และการเตรียมพร้อมสู่ตลาดออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดด้วยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองปุหลก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต้นกล้าอาชีพแปรรูปเครื่องสำอางบ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี
4.กลุ่มเครือข่ายสับปะรดสยามโกลด์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอกุยบุรี
5.บริษัท เพิ่มทรัพย์บุญทวี จำกัด อำเภอสามร้อยยอด
 
เปิดอ่าน : 791 ครั้ง
ลงเมื่อ : 22 มิ.ย. 63 | 11:20 น.
 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด