หน้าแรก » กิจกรรม » ความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดผลสด พันธุ์ MD2

 
 
## กองขยายพันธุ์พืช ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดผลสด พันธุ์ MD2 พันธุ์ดี จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ และถ่ายทำวิดีทัศน์ ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด MD2 และสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ##
************************************
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองขยายพันธุ์พืชและศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จ.สุพรรณบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์สับปะรดผลสด พันธุ์ MD2 พันธุ์ดี จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ Agri-Map และถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยมีนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับ รวมทั้งให้เกียรติสัมภาษณ์เกี่ยวกับที่มา เหตุผลและความสำคัญของโครงการฯ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกสับปะรดผลสด พันธุ์ MD2 ของเกษตรกรเครือข่าย ศพก.ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอกุยบุรี และอำเภอหัวหิน โดยมีเกษตรอำเภอพร้อมเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรประจำพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลและนำชมแปลงปลูกสับปะรดผลสด พันธุ์ MD2 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
เปิดอ่าน : 793 ครั้ง
ลงเมื่อ : 22 มิ.ย. 63 | 10:45 น.
 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด