หน้าแรก » กิจกรรม » ประชุมกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

 
 

ประชุมกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563?

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563?     ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณา...

- แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุดใหม่
- แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรผู้จัดทำแปลงสับปะรดพันธุ์ MD2 (Siam Gold) ที่ได้รับการสนับสนุนหน่อพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 600,000 หน่อ จากกรมส่งเสริมการเกษตร

ส่งเสริมการผลิตสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 (Siam Gold)
#สับปะรดจังหวัดประจวบ ต้อง Siam Gold

 
 
เปิดอ่าน : 760 ครั้ง
ลงเมื่อ : 22 มิ.ย. 63 | 10:45 น.
 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด