หน้าแรก » กิจกรรม » อบรมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

 
 

ผลิต.. ????????????.. อย่างไร?
ให้ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบัน????

???????????

วันที่ 28 มกราคม 2563? นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายโกสินทร์ สุนทรโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง อบรมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จำนวน 25 ราย ณ ซพก.เครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านต้นเกตุ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
มีประเด็นถ่ายทอดองค์ความรู้
????การป้องกันสารไนเตรตตกค้างในผลผลิต
????การป้องกันโรคเหี่ยวสับปะรด
????มาตรฐาน GAP
????คุณภาพผลผลิตตามความต้องการของโรงงาน
เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและจัดการผลผลิตสับปะรดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 
 
เปิดอ่าน : 602 ครั้ง
ลงเมื่อ : 29 ม.ค. 63 | 10:08 น.
 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด