หน้าแรก » กิจกรรม » จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

 
 
วันที่ 9 มกราคม 2563  สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด
โดยอบรมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จำนวน 25 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีประเด็นถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
การป้องกันสารไนเตรตตกค้างในผลผลิต
การป้องกันโรคเหี่ยวสับปะรด
มาตรฐาน GAP
คุณภาพผลผลิตตามความต้องการของโรงงาน
เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและจัดการผลผลิตสับปะรดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
https://www.facebook.com/422837148109448/posts/996453540747803/?d=n
 
เปิดอ่าน : 606 ครั้ง
ลงเมื่อ : 10 ม.ค. 63 | 09:40 น.
 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด